The White House

1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500